Home » GALLERY » Banats Gallery » Malayo ka man sa piling ko, pakatandaan mo, ikaw lang ang nag-iisa na mamahalin ng puso ko!

Malayo ka man sa piling ko, pakatandaan mo, ikaw lang ang nag-iisa na mamahalin ng puso ko!

Malayo ka man sa piling ko, pakatandaan mo, ikaw lang ang nag-iisa na mamahalin ng puso ko!