Home » TEXT JOKES » Tagalog Jokes » Kumpisalan

Kumpisalan

Tutoy: Father, patawarin po ninyo ako.

Pari: Ano ang kasalanan mo?

Tutoy: Nagnakaw po ako ng limang manok.

Pari: Magdasal ka ng limang ‘Ama Namin”

Tutoy: Father, walong Ama namin na po dadasalin ko.

Babalikan ko pa yung naiwang tatlong manok!